Iepirkumu grozs

Jūsu grozā ir 0 Produkti

lv
0
 

Laipni lūgti mūsu internetveikalā!

Drošības politika

 MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI                

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

SIA "JILLS" interneta veikals “Varlo” (turpmāk tekstā Varlo) reģ. Nr.: 90011935599, struktūras reģistrācijas juridiskā adrese: Rīga, Ķengaraga iela 10a, uztur tīmekļa vietni www.varlo.lv, veido tajā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem.

Piekļūstot Varlo, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram Varlo lapas lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav reģistrēts lietotājs. Lietotājs piekrīt, ka šie Noteikumi veido vienošanos attiecībā uz Varlo mājaslapas un tās satura lietošanu no lietotāja puses, un lietojot Varlo, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos lietošanas noteikumus un nosacījumus, pilnībā saprotat tos un piekrītat tos ievērot.

Ja lietotājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Varlo mājaslapā piedāvātās pārdodamās preces un pakalpojumus, turpmāk tekstā Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta tiesību normām, kas regulē Distances līgumu.

Varlo var jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot tās mājaslapā. Jebkuras noteikumos veiktās izmaiņas ir spēkā ar publicēšanas brīdi.

Varlo mājaslapa ir izstrādāta tā, lai esošie un topošie Varlo klienti varētu iegādāties Varlo un viņu partneru pārstāvētās Preces, kā arī ir kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

 

 2. PRIVĀTUMS

Iepērkoties vai reģistrējoties Varlo mājaslapā, jāievada personas dati. Šī informācija palīdz Varlo īstenot servisu, apstrādāt patērētāja  pieprasījumus, piegādāt preci un sniegt jums atbalstu.

Varlo nepārdod un neizīrē Jūsu kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem.

Varlo pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus atbilstošajām valsts iestādes amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to nosaka likums.

Varlo veic piesardzības pasākumus, lai aizsargātu lietotāja informāciju.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.   

Patērētājs piekrīt personas datu apstrādei.

 

3. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Varlo mājaslapā pieejamais produktu apraksts, norādīts cik maksimāli iespējami precīzs.

Visām publikācijām Varlo mājaslapā ir informatīvs raksturs. Varlo patur sev ekskluzīvas tiesības rediģēt, izdzēst vai ievietot jebkuru informāciju, izdzēst vai ievietot jebkuras preces vai pakalpojumus pārdošanai bez iepriekšēja brīdinājuma un paskaidrojuma.

Varlo publicētās produktu un iepakojumu bildes var atšķirties no produkta reālā izskata. Visām bildēm ir informatīvs raksturs, jo ražotājs var atjaunot produkta dizainu vai noformējumu iepriekš par to nebrīdinot.

Ja informācijā, kas saistīta ar mājaslapā esošo produktu, ir notikušas izmaiņas, Varlo negarantē, ka atjaunotā informācija uzreiz ir aktuāla un pieejama klientiem.

 

4. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Varlo mājaslapā pieejamā informācija, dizains un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu, ir Varlo, partneru vai licences devēju īpašums. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

 

5. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

Viss Varlo mājaslapas saturs  ir Varlo īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta. Atkarībā no tiesību pārkāpuma rakstura un sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās atbildības.

 

6. PRECES

Varlo pārdodamās Preces – pārtikas produkti, kas ir lietojami uzturā.

 

7. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Varlo mājaslapā visas cenas ir norādītas euro (EUR). Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas, tobrīd spēkā esošas produktu cenas. Saņemot jūsu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd Varlo norādītās cenas, mēs sazināsimies ar jums un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu vai piedāvāsim ekvivalentu produktu.

Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Varlo piemēro tikai likumā noteikto nodokļu politiku. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Cenas, kas norādītas citā valūtā ir informatīvas.

 

8. PIEGĀDES KĀRTĪBA

Informācija par klienta iespējām saistībā ar produktu piegādi ir pieejama sadaļā Piegādes nosacījumi. Piegādes maksa var mainīties atkarībā no piegādes reģiona, piegādes veida un pasūtījuma apmēra, kas tiek atrunāts pasūtījuma noformēšanas procesā.

 

9.   GARANTIJA UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Garantija

1)      Saņemot preci,  lūdzam pārliecināties par to, vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.

2)      Preces derīguma termiņš un tās ražotājs ir norādīts uz iepakojuma. Produktiem ir pievienota informācija par pareizu un drošu lietošanu.

3)      Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci pret atbilstošu preci, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece  vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto preci ir iesniedzams Pārdevējam.

Garantijas un atteikuma tiesības izmantojamas, ievērojot LR spēkā esošos likumus, kā arī pārdotās preces veidu un specifiskās īpašības. 

Atteikuma tiesības

1)     Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā (14 dienu laikā) no preces piegādes dienas atkāpties no līguma (atteikt pasūtījumu), nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējumu atlīdzību.

2)      Par lēmumu izmantot atteikuma tiesības patērētājs informē Pārdevēju rakstiski sagatavojot iesniegumu brīvā formā un nosūta uz e-pasta adresi – info@varlo.lv. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma iesniegumu iesniedz Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

3) Patērētājs 14 dienu laikā no  paziņojuma par atteikumu nosūtīšanas vai iesniegšanas dienas nogādā vai nosūta Pārdevējam  saņemto preci. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

4)      Samaksāto naudu par atgriezto preci un piegādes izdevumus pilnā apmērā Pircējs saņems 14 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs ir saņēmis Patērētāja atgriezto preci.

5)      Ja patērētājs ir izvēlējies citu piegādes veidu, kas nav Pārdevējam saistošs, tad Pārdevējam nav pienākums atmaksāt patērētājam  piegādes papildus izdevumus.

6)      Patērētājs sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

7)      Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

8)      Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, ir jāņem vērā, ka atteikuma tiesības nevar tikt realizētas:

·         pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas;

·         ja preces iepakojums ir atvērts un/vai bojāts;

·         attiecībā uz tūlītējam patēriņam domātām precēm, kuru lietošanas termiņš ir palicis mazāks par 6 (sešiem) mēnešiem.

Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā, pircējam ir jānogādā vai jānosūta prece Pārdevēja adresē, kopā ar  pirkumu apliecinošu dokumentu, atteikuma iesniegumu.

 

10. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Varlo mājaslapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Varlo mājaslapā, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt tās darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Varlo, partneriem vai licenču devējiem.

 

11. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu mājaslapu saturu vai privātuma praksi. Varlo redzamās saites ir dotas vienīgi Jūsu ērtību nolūkā. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājaslapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Varlo mājaslapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājaslapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus.

 

12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Varlo nekādā ziņā nav atbildīga saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot mūsu mājaslapu.

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem Varlo nekādā ziņā nav atbildīga par:

a) pārtraukumu komercdarbībā;

b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Varlo mājaslapai;

c) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām;

d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos mūsu mājaslapā vai tās izmantošanu;

e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm;

f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā;

g) notikumiem ārpus mūsu saprātīgas kontroles.

Varlo nav atbildīga par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūtu peļņu), kas saistīti ar Varlo mājaslapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot mājaslapu) no jūsu puses, neatkarīgi no darbību veida, vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja mēs esam tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

 

13.  STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Visi strīdi un nesaskaņas ir risināmas pārrunu ceļā. Ja pārrunu laikā netiek atrasts risinājums, tad visi strīdi un nesaskaņas ir risināmas likumā noteiktajā kārtībā, vai Latvijas Republikas tiesā

 

14. PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA "JILLS" interneta veikals “Varlo” (turpmāk tekstā Varlo) reģ. Nr.: 90011935599, struktūras reģistrācijas juridiskā adrese: Rīga, Ķengaraga iela 10a, ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā Varlo apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko Varlo ievāc no mājaslapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

1. Personas datu ievākšana un izmantošana

1.1. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat Varlo mājaslapas pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

1.2. Varlo informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.varlo.lv paziņojums/atgādinājums par jūsu veikto pasūtījumu, atbildes uz jautājumiem kā arī speciālos piedāvājumus un citu atbilstošu informāciju, lai uzlabotu servisu nākotnē. 

1.3. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.varlo.lv, Varlo vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.varlo.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

1.3.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

1.3.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

1.3.3. www.varlo.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus; 

1.3.4. IP adreses;

1.3.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.varlo.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

2. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

2.1. Varlo personas datu apstrādes mērķi: 

2.1.1. klienta identificēšana;

2.1.2. pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;

2.1.3. efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;

2.1.4. biznesa plānošana un analītika;

2.1.5. personāla atlase un vadība;

2.1.6. pieteikumu izskatīšana un apstrāde; 

2.1.7. preču reklamēšana un izplatīšana jeb komerciāliem nolūkiem;

2.1.8. izvēloties nereģistrēties pie pirkšanas brīža, Varlo ir jāiegūst neliels informācijas daudzums no personas, lai varētu neatkarīgie kurjerdienesti nogādāt sūtījumu norādītajam pircējam.

2.2. Varlo personas datus tiesiskais pamats:

2.2.1. juridiskā pienākuma izpilde;

2.2.2. leģitīmās intereses nodrošināšana;

2.2.3. līguma noslēgšana vai izpilde;

2.2.4. datu subjekta piekrišana.

3. Personas datu glabāšanas ilgums

3.1. Varlo glabā personas datus atbilstoši personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

3.1.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Varlo var realizēt savas leģitīmās intereses;

3.1.2. kamēr Varlo pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.1.3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

3.1.4. kamēr Varlo ir argumentēti pamatojumi personas datu apstrādes mērķiem.

4. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājaslapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājaslapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot Varlo mājaslapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājaslapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

4.1. Varlo izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

4.1.1. sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

4.1.2. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

4.1.3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

4.1.4. uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

4.2. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Varlo leģitīmā interese.

4.3. Varlo neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Varlo informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

4.4.  Varlo mājaslapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

4.6. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.youronlinechoices.com/lv).

4.7. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir, saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

5. Personas datu saņēmēji

5.1. Likumā noteiktos gadījumos Varlo var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Varlo var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. 

5.2. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

6. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

6.1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Varlo par Jums apstrādā, Jums ir jāraksta iesniegums, kurš jāieskenē (jānofotografē) kopā ar jūsu personu apliecinošu dokumentu;

6.2. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. 

6.3. Varlo veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

6.4. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

6.5. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

6.6. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, ko lietotājs var pieprasīt Varlo administrācijai izdarīt.

 

Varlo pieņem, ka pirms www.varlo.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Varlo ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.varlo.lv.

 

15. NEPĀRVARAMA VARA

Varlo nav atbildīgs par Noteikumu un  Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos tas nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē vai interneta zudumi, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteice.

 

Sastādīja: Varlo administrācija

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu, «Piekrītu», jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Produkts pievienots grozam!
Noformēt pasūtijumu