PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA "VARLOZ" interneta veikals “VARLO” (turpmāk tekstā VARLO) reģ. Nr.: 40203267555, juridiskā adrese: Ķengaraga iela 10a, Rīga, ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības Latvijā.

Šī Privātuma politika izskaidro, kā VARLO apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko VARLO ievāc no mājaslapām, e-pastu sarakstes, aplikācijām, logrīkiem, anketām, līgumiem un citiem avotiem.

  1. Personas datu ievākšana un izmantošana

1.1. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat VARLO mājaslapas pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

1.2. VARLO informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.varlo.lv paziņojums/atgādinājums par jūsu veikto pasūtījumu, atbildes uz jautājumiem kā arī speciālos piedāvājumus un citu atbilstošu informāciju, lai uzlabotu servisu nākotnē. 

1.3. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.varlo.lv, VARLO vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.varlo.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

1.3.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

1.3.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

1.3.3. www.VARLO.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus; 

1.3.4. IP adreses;

1.3.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.varlo.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

  1. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

2.1. VARLO personas datu apstrādes mērķi: 

2.1.1. klienta identificēšana;

2.1.2. pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;

2.1.3. efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;

2.1.4. biznesa plānošana un analītika;

2.1.5. personāla atlase un vadība;

2.1.6. pieteikumu izskatīšana un apstrāde; 

2.1.7. preču reklamēšana un izplatīšana jeb komerciāliem nolūkiem;

2.1.8. izvēloties nereģistrēties pie pirkšanas brīža, VARLO ir jāiegūst neliels informācijas daudzums no personas, lai varētu neatkarīgie kurjerdienesti nogādāt sūtījumu norādītajam pircējam.

2.2. VARLO personas datus tiesiskais pamats:

2.2.1. juridiskā pienākuma izpilde;

2.2.2. leģitīmās intereses nodrošināšana;

2.2.3. līguma noslēgšana vai izpilde;

2.2.4. datu subjekta piekrišana.

  1. Personas datu glabāšanas ilgums

3.1. VARLO glabā personas datus atbilstoši personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

3.1.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā VARLO var realizēt savas leģitīmās intereses;

3.1.2. kamēr VARLO pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.1.3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

3.1.4. kamēr VARLO ir argumentēti pamatojumi personas datu apstrādes mērķiem.

  1. Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājaslapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājaslapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot VARLO mājaslapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājaslapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

4.1. VARLO izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

4.1.1. sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;

4.1.2. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;

4.1.3. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;

4.1.4. uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

4.2. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir VARLO leģitīmā interese.

4.3. VARLO neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc VARLO informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

4.4.  VARLO mājaslapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics. Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem.

4.6. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.youronlinechoices.com/lv).

4.7. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir, saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

  1. Personas datu saņēmēji

5.1. Likumā noteiktos gadījumos VARLO var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat VARLO var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu. 

5.2. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

  1. Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

6.1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus VARLO par Jums apstrādā, Jums ir jāraksta iesniegums, kurš jāieskenē (jānofotografē) kopā ar jūsu personu apliecinošu dokumentu;

6.2. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. 

6.3. VARLO veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

6.4. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

6.5. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

6.6. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, ko lietotājs var pieprasīt VARLO administrācijai izdarīt.

 

VARLO pieņem, ka pirms www.varlo.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. VARLO ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.varlo.lv.

Sastādīja: VARLOZ administrācija

 

 

Latviešu
Latviešu